PROJECT PLASTIC 2019 winner: Frasortering af plastfolie

I Aarhus Kommune indsamles 8000 tons GPM affald (glas, plast og metal). Et af de største fejlsorterede emner i denne affaldsgruppe er plastfolie. Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads, maskiningeniørstuderende fra Aarhus Universitet, har konstrueret en maskine i forbindelse med deres bachelorprojekt, som kan frasortere det bløde plastik fra det resterende affald.

Projektet “Frasortering af plastfolie” er udvalgt som et fem projekter, der skal picthe på Plastic Engineering Day.

Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads er fra maskiningeniørstudiet på Aarhus Universitet. I forbindelse med deres bachelorprojekt har de konstrueret en maskine, som kan frasortere det bløde plast fra det resterende affald.

Der er lavet en løsning, der kan frasortere op til 100% af plastfolien fra glas, hård plast og metal. Denne løsning øger kvaliteten af sorteringen samtidig med, at den muliggør genanvendelse af blød plast.

Der er lavet en prototype til at teste og dokumentere effektiviteten bag maskinen. På prototypen kunne der opnås en effektivitet op i mod 100% udsortering af plastfolie.

Hvilke type(r) af plast anvendes i løsningen?

Vores projekt omhandler alle slags plastiktyper, men har som hovedmål at udsortere LDPE fra det resterende affald.

Universitet og projektets akademiske ramme:

Aarhus Universitet | 20 ects | Bachelorprojekt

 

Se en video om projektet: Frasortering af plastfolie

PROJECT PLASTIC is a talent competition for engineering students. The purpose is to celebrate the talented students that as part of their degree lead the way in how to use plastic materials to create innovative solutions. The competition is being administrated by The Danish Plastics Federation/ Plastindustrien.

Read more about PROJECT PLASTIC here

The 5 best candidates for PROJECT PLASTIC 2019