Final PROJECT PLASTIC 2018 candidate: ECO Tray

ECO Tray er en håndbagagebakke i genbrugsplast til security i lufthavne. ECO Tray bidrager til grøn omstilling via cirkulær økonomi. Det nye bakkedesign forbedrer både ansatte og passagerers oplevelse uden at gå på kompromis med sikkerheden. ECO Tray er blevet udvalgt som et af fem projekter, der skal pitche på Plastic Engineering Day.

ECO Tray er udvalgt som et af fem projekter, der skal picthe på Plastic Engineering Day.
Mød op og stem på dem – tilmeld dig her!

ECO Tray projektet omhandler udviklingen af en håndbagagebakke i genbrugsplast til brug i lufthavnssecurity. Målet er, at ECO Tray kan godkendes ved European Civil Aviation Conference (ECAC). ECO Tray bakkens materialevalg er valgt ud fra en række eksperimentelle forsøg. Det vigtigste forsøg foretaget ved at teste plasttypernes evne til røntgenabsorption i røntgenmaskiner. Ud fra parametre er plasttypen med indhold på 80% PP og 20% TPE valgt som plasttype til ECO Tray.

ECO Trays design har i siderne slipvinkler på 120 grader og i enderne slipvinkler på 110 grader, hvilket flytter skyggeområderne på væk fra bakkens opbevaringsflade. Dette letter lufthavnspersonalets arbejde, samt forhøjer mulighed for godkendelse i ECAC. ECO Trays design er simpelt med større og dybere rundingskant, hvilket skaber et godt håndtag for brugeren.

Miljøvurderingen konkluderer, at man sparer op til 300 g udledt CO2 igennem ECO Trays livscyklus. Trods ECO Tray har 55% større opbevaringsflade end referencebakken anvedes der 1/3 mindre energi. Økonomiberegninger viser, at det er rentabelt at opstarte produktion af ECO Tray ud fra den mængde bakker, der findes i lufthavne alene i Nordeuropa. Markedet kan sagtens udvides til andre institutioner.

 

Hvilke type(r) af plast / processer anvendes i løsningen?

Plastsprøjtestøbning og Granulering.

 

Universitet og projektets akademiske ramme:

2. Semester: Materialer, processer og konstruktionsvalg. 10 ECTS point.

 

Yderligere info:

PROJECT PLASTIC is a talent competition for engineering students. The purpose is to celebrate the talented students that as part of their degree lead the way in how to use plastic materials to create innovative solutions. The competition is being administrated by The Danish Plastics Federation.

Read more about PROJECT PLASTIC

The 11 best candidates for PROJECT PLASTIC 2018