PROJECT PLASTIC 2018 candidate: Forbedring af magnetiske og mekaniske egenskaber af nylon 6 bundne neodym magneter

Projektet belyser ny viden omkring overfladebehandling og indholdsoptimering af nylon 6 i sprøjtestøbte neodym magneter. Projektet kan bidrage til en grøn omstilling, ved at gøre det muligt at genanvende eksisterende magneter.

Mød op og stem på dit vinder-projekt på Plastic Engineering Day – tilmeld dig her!

Dette studie omhandler genanvendelsen af trykpressede rotormagneter brugt i Grundfospumper til nye sprøjtestøbte magneter til bilindustrien. Et vigtigt krav til magneterne i denne industri er, at de skal have gode magnetiske egenskaber. Hvis det samme skal gøre sig gældende for genanvendte sprøjtestøbte magneter hvor en termoplast tilsættes, skal indholdet af magnetpulver være højt og plastindholdet være lavt.

Det kræver en optimering af sprøjtestøbeprocessen og en optimal udnyttelse af plastens egenskaber ifht. at opnå den bedste interaktion med magnetmaterialet. Forskellige typer plast er analyseret på baggrund af pris, kemi og processerbarhed; valget faldt på nylon 6.

Ydermere, forsøges polariteten af nylon 6 optimeret med en UV-behandling mhp. at opnå den bedste interaktion med den oxidholdige magnetoverflade.

Denne metode er til vores kendskab ikke tidligere forsøgt anvendt i denne branche. Resultaterne af studiet indikerer, at denne proces kan fremstille sprøjtestøbte genbrugsmagneter, der matcher de magnetiske egenskaber for sintrede ferritmagneter, typisk anvendt i bilindustrien.

 

Hvilke type(r) af plast anvendes i løsningen?

Nylon 6 anvendes i ekstrudering og sprøjtestøbning.

 

Universitet og projektets akademiske ramme:

Materials Technology, Aalborg Universitet

Specialeprojekt, 30 ECTS.
Specialkursus (5 ECTS)

 

Yderligere info

The potential recycling loops for rotor magnets from Grundfos pumps
Her ses projektets sluttelige resultat for magnetegenskaber. Magnetstyrken (BHmax) er plottet som funktion af magnetpulverindholdet (vol%) - det ses at de sprøjtestøbte genbrugsmagneter med vol% i størrelsesordenen 60-70% matcher eksisterende ferritmagneter i bilindustrien. Dette giver belæg for at disse genanvendte neodym magneter fra pumper kan indgå i Grundfos planer om at forbedre den cirkulære økonomi.

PROJECT PLASTIC is a talent competition for engineering students. The purpose is to celebrate the talented students that as part of their degree lead the way in how to use plastic materials to create innovative solutions. The competition is being administrated by The Danish Plastics Federation.

Read more about PROJECT PLASTIC

The 11 best candidates for PROJECT PLASTIC 2018

PROJECT PLASTIC 2019 winner: Frasortering af plastfolie
Link to PROJECT PLASTIC 2019 winner: Frasortering af plastfolie
PROJECT PLASTIC 2019: Adaptation to meet the goals of the EU 2018 Directive for Plastics in Circular Economy
Link to PROJECT PLASTIC 2019: Adaptation to meet the goals of the EU 2018 Directive for Plastics in Circular Economy
PROJECT PLASTIC 2019: Aminolysis of polycarbonate - an environmentally friendly chemical recycling option?
Link to PROJECT PLASTIC 2019: Aminolysis of polycarbonate – an environmentally friendly chemical recycling option?
PROJECT PLASTIC 2019 2nd place: HoneyBlock
Link to PROJECT PLASTIC 2019 2nd place: HoneyBlock
PROJECT PLASTIC 2019 3rd place: Pressure-driven Injection Moulding for micro replication
Link to PROJECT PLASTIC 2019 3rd place: Pressure-driven Injection Moulding for micro replication
PROJECT PLASTIC 2018 WINNER! Håndtering og genanvendelse af plastaffald i Kenya Analyse og udviklingsarbejde med fokus på optimering af proces og højere plastkvalitet hos plastgenanvendelsesfabrik i Kenya.
Link to Håndtering og genanvendelse af plastaffald i Kenya
PROJECT PLASTIC 2018 second place: Project Trebo Projektet Trebo, som nu er blevet til en startup, bidrager med at gøre plastindustrien mere bæredygtig. Trebo har udviklet en ny metode og maskine der kan sortere fuldstændigt blandede plastmængder.
Link to Project Trebo
PROJECT PLASTIC 2018 third place: Feasibility study of LDS antennas for hearing aid applications With Laser Direct Structuring, it is possible to trace electrical circuits directly on the surface of plastics. This will increase robustness and design freedom when developing medical devices.
Link to Feasibility study of LDS antennas for hearing aid applications
Final candidate: DrinkSaver DrinkSaver er et plastik produkt, hvis funktion er at mindske spild, uden at mindske drikkeoplevelsen. Designet er udformet i en rem af plastlameller, som stopper eventuelle spild på en diskret måde.
Link to DrinkSaver
Final candidate: ECO Tray ECO Tray er en håndbagagebakke i genbrugsplast til security i lufthavne. ECO Tray bidrager til grøn omstilling via cirkulær økonomi. Det nye bakkedesign forbedrer både ansatte og passagerers oplevelse uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Link to ECO Tray
Forbedring af magnetiske og mekaniske egenskaber af nylon 6 bundne neodym magneter Projektet belyser ny viden omkring overfladebehandling og indholdsoptimering af nylon 6 i sprøjtestøbte neodym magneter. Projektet kan bidrage til en grøn omstilling, ved at gøre det muligt at genanvende eksisterende magneter.
Link to Forbedring af magnetiske og mekaniske egenskaber af nylon 6 bundne neodym magneter
Softtooling SOFTTOOLING enables manufacturing companies to produce high precision polymer parts for a fraction of the price compared to current tooling methods. Even better, lead times are reduced from typically 4+ weeks down to a matter of days.
Link to Softtooling
Ellipsit: Beholdere til et cirkulært løssalgssystem Vi har designet en let og sammenfoldelig beholder ud fra designprincipper fra cirkulær økonomi, der er skabt til at blive genbrugt og medbragt som emballage til tørvarer købt i et løssalgssystem.
Link to Ellipsit: Beholdere til et cirkulært løssalgssystem
Technological signature in precision injection compression moulding of polymer Fresnel lenses The optimisation of injection-compression-moulding in Fresnel lens production enhances the replication quality of polymer optics. For the task, the use of optical metrology leads to innovative ways to manufacture plastic products.
Link to Technological signature in precision injection compression moulding of polymer Fresnel lenses
Design and prototype of a capillary blood sampler at Radiometer Medical ApS Projektet var baseret på at udvikle en ny Makro sampler til Radiometer's nye blod gasanalysator (ABL 900).
Link to Fehmi Yetik
Forbedring af magnetiske og mekaniske egenskaber af nylon 6 bundne neodym magneter Projektet belyser ny viden omkring overfladebehandling og indholdsoptimering af nylon 6 i sprøjtestøbte neodym magneter.
Link to Lennart Nielsen
CycleBrick - simple use of recycled plastic in emerging economies This project uses low technology to transform plastic waste into low-cost construction materials. The design is made exclusively with available materials and existing technology in emerging countries.
Link to CycleBrick – simple use of recycled plastic in emerging economies
Fra ide til produktion af den interaktive lanterne GLØD Dette projekt havde til formål at afprøve et fuldt forretningskoncept med design, udvikling, prototyper, fremstilling og afsætning af en lanterne fremstillet i plastik.
Link to Fra ide til produktion af den interaktive lanterne GLØD