PROJECT PLASTIC 2018 candidate: Forbedring af magnetiske og mekaniske egenskaber af nylon 6 bundne neodym magneter

Projektet belyser ny viden omkring overfladebehandling og indholdsoptimering af nylon 6 i sprøjtestøbte neodym magneter. Projektet kan bidrage til en grøn omstilling, ved at gøre det muligt at genanvende eksisterende magneter.

Mød op og stem på dit vinder-projekt på Plastic Engineering Day – tilmeld dig her!

Dette studie omhandler genanvendelsen af trykpressede rotormagneter brugt i Grundfospumper til nye sprøjtestøbte magneter til bilindustrien. Et vigtigt krav til magneterne i denne industri er, at de skal have gode magnetiske egenskaber. Hvis det samme skal gøre sig gældende for genanvendte sprøjtestøbte magneter hvor en termoplast tilsættes, skal indholdet af magnetpulver være højt og plastindholdet være lavt.

Det kræver en optimering af sprøjtestøbeprocessen og en optimal udnyttelse af plastens egenskaber ifht. at opnå den bedste interaktion med magnetmaterialet. Forskellige typer plast er analyseret på baggrund af pris, kemi og processerbarhed; valget faldt på nylon 6.

Ydermere, forsøges polariteten af nylon 6 optimeret med en UV-behandling mhp. at opnå den bedste interaktion med den oxidholdige magnetoverflade.

Denne metode er til vores kendskab ikke tidligere forsøgt anvendt i denne branche. Resultaterne af studiet indikerer, at denne proces kan fremstille sprøjtestøbte genbrugsmagneter, der matcher de magnetiske egenskaber for sintrede ferritmagneter, typisk anvendt i bilindustrien.

 

Hvilke type(r) af plast anvendes i løsningen?

Nylon 6 anvendes i ekstrudering og sprøjtestøbning.

 

Universitet og projektets akademiske ramme:

Materials Technology, Aalborg Universitet

Specialeprojekt, 30 ECTS.
Specialkursus (5 ECTS)

 

Yderligere info

The potential recycling loops for rotor magnets from Grundfos pumps
Her ses projektets sluttelige resultat for magnetegenskaber. Magnetstyrken (BHmax) er plottet som funktion af magnetpulverindholdet (vol%) - det ses at de sprøjtestøbte genbrugsmagneter med vol% i størrelsesordenen 60-70% matcher eksisterende ferritmagneter i bilindustrien. Dette giver belæg for at disse genanvendte neodym magneter fra pumper kan indgå i Grundfos planer om at forbedre den cirkulære økonomi.

PROJECT PLASTIC is a talent competition for engineering students. The purpose is to celebrate the talented students that as part of their degree lead the way in how to use plastic materials to create innovative solutions. The competition is being administrated by The Danish Plastics Federation.

Read more about PROJECT PLASTIC

The 11 best candidates for PROJECT PLASTIC 2018