Mange ingeniøruddannelser er relevante i plastindustrien

Der er flere veje at gå, hvis du ønsker at uddanne til et ingeniørjob i den danske plastindustri.

Mange ingeniøruddannelser er relevante for plastindustrien, for vi har brug for mange typer ingeniører, med det til fælles, at de vil finde løsninger på udfordringer.

Mange forskellige ingeniørtyper er nødvendige, da der både skal designes produkter, udtænkes processer, udvikles produktionsmetoder og meget andet. Den tekniske indsigt, en ingeniøruddannelse giver, er gavnlig i alle dele af en virksomhed, og kan bruges til meget mere, end det uddannelse direkte omhandler.

VIA University College i Horsens udbyder derudover en maskiningeniøruddannelse med speciale i plastteknologi.

Nedenfor er samlet en liste over ingeniøruddannelser med høj relevans for plastindustrien.

 

Sted

Uddannelse

VIA University College

Horsens

Maskiningeniør med speciale i plastteknologi
 

 

DTU

Lyngby

Produktion og konstruktion, civilingeniør
Design og innovation; civilingeniør
Kemi og teknologi; civilingeniør
 

 

DTU

Ballerup

Maskinteknik, diplomingeniør
Produktion; diplomingeniør
Kemi; diplomingeniør
Proces og innovation; diplomingeniør
 

 

Aalborg Universitet

Aalborg

Maskinteknik; diplomingeniør
Maskin og produktion; bachelor
Kemiteknologi; bachelor
Design of Mechanical Systems; kandidat
Materials Technology; kandidat
Manufacturing Technology; civilingeniør
 

 

Aalborg Universitet

Esbjerg

Maskinteknik; bachelor
Maskinkonstruktion; bachelor
Kemi; diplomingeniør
 

 

Syddansk Universitet

Odense

Maskinteknik; diplomingeniør
Produktion; diplomingeniør
Kemi; diplomingeniør
Integreret design; diplomingeniør
Produktudvikling og innovation; civilingeniør
 

 

Aarhus Universitet

Aarhus

Maskinteknik; diplomingeniør
Kemi; diplomingeniør

 

 
Aarhus Universitet

Herning

Global Management and Manufacturing; diplomingeninør
Business Development; diplomingeniør
Teknologibaseret forretningsudvikling; civilingeniør

 

Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år og inkluder obligatorisk praktik. Uddannelsen har som regel en meget praktisk vinkel, og efter 3½ år er man klar til at få et job. Med en gennemført diplomingeniøruddannelse kan man også vælge at tage den toårige kandidat og dermed blive civilingeniør.

Civilingeniøruddannelsen består af en bachelor på 3 år og en kandidat på 2 år. Praktik er ikke en del af uddannelsen, og det er nødvendigt at gennemføre alle 5 år.