Bliv maskiningeniør med speciale i plastteknologi på VIA University College

På VIA University College i Horsens kan du tage en maskiningeniøruddannelse, der er målrettet plastbranchen.

Vil du løse ingeniørrelaterede problemer ved at anvende dine kreative evner og ingeniørfaglige færdigheder? Og vil du samtidig lære at inddrage samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold? Så bliv maskiningeniør med speciale i plast.

Plastindustrien og ingeniøruddannelserne på VIA University College i Horsens har i fællesskab udviklet et speciale i plast som du som studerende på maskiningeniøruddannelsen får mulighed for at vælge.

Undervisning

Undervisningen foregår som klasseundervisning, så du kommer tæt på dine undervisere. Og du kan glæde dig til et internationalt, tværfagligt og entreprenant studiemiljø

Allerede fra start kommer du til at arbejde med ingeniørrelaterede opgaver. Du bliver løbende udstyret med de nødvendige teoretiske værktøjer. Du får undervisning inden for følgende obligatoriske fagområder: science (matematik, statistik, fysik, mekanik og dynamik), ingeniørfag (design, 3D-CAD, materialelære, produktionsteknologi, elektro- og styringsteknik, maskinelementer, laboratoriemålinger, pneumatik og hydraulik), produktudvikling (projekt- og udviklingsledelse, økonomi- og kvalitetsstyring) samt energi og miljø.

Igennem hele uddannelsen vil du få en solid uddannelse som maskiningeniør og vil i semesterprojekterne, blive udfordret med opgaver der kan relateres til plastindustrien. Dette kunne fx være gennem en statisk analyse af knæledsmekanismen i en sprøjtestøbemaskine eller analyse af trykforholdene i en snekke.

Gennem hele specialiseringen vil der blive lagt vægt på at opbygge en solid teoretisk og faglig viden indenfor materialevalg og beregning. Desuden vil teorien blive underbygget af simulering i stor udstrækning, hvor de nyeste simuleringsværktøjer indenfor industrien vil blive inddraget.

På uddannelsens sjette og syvende semester kan du vælge i mellem to delvist adskilte spor med følgende overordnede temaer: Polymerer eller kompositter.

Tæt relation til plastvirksomhederne

Hos os får du en ingeniøruddannelse, der er helt tæt på praksis. Du kommer til at samarbejde med virksomheder og arbejde med opgaver baseret på virkelige problemstillinger.

”Der vil under hele specialiseringen blive lagt vægt på, at der bliver opbygget en god relation til plastproducerende/ plastdesign virksomheder.”

”På femte semester kan du komme i praktikophold på en plastvirksomhed, og vi opfordrer dig også til at lave dit semesterprojekt og eller afgangsprojekt i samarbejde med virksomheden.”

Der bliver et tæt samspil mellem undervisere på maskiningeniøruddannelsen og repræsentanter fra plastindustrien i forbindelse med undervisning, projektarbejde, udvikling og forskning m.m. Og du vil få adgang til relevant laboratorieudstyr.

Om VIA University College

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole med næsten 19.000 studerende, og hos os kan du vælge mellem mere end 40 videregående uddannelser.

På vores ingeniøruddannelser læser 1.400 studerende i et inspirerende internationalt miljø. Centreret i Horsens og med udbud i Herning og Aarhus.

”Det bedste ved at være ingeniør er måske, at du har så mange muligheder for at bygge dit eget karriereforløb op inden for de områder, der interesserer dig.”
Sara Frost, maskiningeniørstuderende på VIA Univeristy College Horsens