PROJECT PLASTIC 2020 udvides med opgave om grøn omstilling

PROJECT PLASTIC konkurrencen udvides med en opgave om temaet grøn omstilling i plastbranchen. Det er en uafhængig opgave, som formuleret af brancheforeningen Plastindustrien.

Brancheforeningen Plastindustrien er stærkt optaget af branchens grønne omstilling, og for tiden handler det for plastvirksomheder om at håndtere det, som hedder ’udvidet producentansvar’.

Udvidet producentansvar indebærer, at producenter af plast fremover skal tage ansvar for, at deres produkter kan tages retur og blive genanvendt til nye produkter. Genanvendelse giver bedre mening for klimaet og miljøet. Samtidig sikrer producentansvaret, at plasten ikke ender i naturen eller havet og skaber forurening.

Plastvirksomheder i Danmark har derfor mere end nogensinde brug for ingeniører og designere, der har viden og praktisk kendskab til, hvordan man kan designe plastprodukter til genanvendelse, hvordan virksomheder og affaldsanlæg kan sortere plasten i fraktioner, samt hvordan nye plastmaterialer kan bringes i spil.

Vi vil derfor gerne høre studerendes konkrete bud på hvordan plastvirksomheder kan forberede sig på at håndtere producentansvaret.

Er det noget for dig eller din studiegruppe, så skynd jer at tilmelde jer til PROJECT PLASTIC 2020. Du er også velkommen til at indsende opgaver der er færdige – blot de er lavet i forbindelse med dit studie.

Her er forslag til hvilke spørgsmål du/I kan arbejde med:

  • Design af plastprodukter til genbrug og genanvendelse – hvordan (re)designes produkter så de nemmere kan genbruges og genanvendes?
  • Monomaterialer – hvordan kan man redesigne produkter så der anvendes færre forskellige materialer, så det nemmere kan genanvendes ?
  • Nye sorteringsteknologier – hvordan kan vi udarbejde nye eller redesigne eksisterende sorteringsmaskiner og anlæg, så vi bedre kan sorte plasten i mindre og større mængder?
  • Pantsystemer – hvilke produkter egner sig til pantsystemer og hvordan skal et pantsystem fungere, så mere plast bliver indsamlet
  • Hvilke nye bæredygtige plastmaterialer, fx biobaseret plast, eller kemisk genanvendte materialer, kan indgå i eller erstatte konventionel plast i nye og gamle produkter?
  • Andet – hvis du har lavet et projekt eller ønsker at lave et projekt, som ikke passer ind i ovennævnte temaer, er du meget velkommen til at indsende projektet alligevel eller kontakte os med spørgsmål.

Opgaver der handler om andre temaer end grøn omstilling er også velkomne – læs mere her

Deadline og tilmelding

Deadline for at indsende et projekt er den 1. oktober 2020. Både engelsk- og dansksprogede projekter er velkomne.

Vinderne kåres på Plastindustriens årlige event for studerende på tekniske- og designmæssige videregående uddannelser i Danmark: Plastic Engineering Day 2020 d. 29. oktober på NAVITAS, Aarhus School of Engineering ved Aarhus Universitet.

For inspiration til dit projekt om grøn omstilling her: www.plast.dk/videnom-miljø.

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, så kontakt:

  • Uddannelseskonsulent Jo Dietrich: jd@plast.dk / 2489 3247 (generelle spørgsmål til konkurrence og valg af spørgsmål)
  • Innovationskonsultent Rasmus Grusgaard: rg@plast.dk / 2689 3028 (tekniske spørgsmål vedr. materialer og produktionsformer)

Tilmeld dit projekt inden den 1. oktober

Læs om vurderingskriterierne her.

Du kan tilmelde dit projekt på enten dansk eller engelsk.